Přeskočit na obsah

Výzva č. 84 — Oblast podpory 3.2 – Rozvoj měst a Oblast podpory 3.3 – Oblast sociální integrace – Domovy pro seniory

Dotace na budování nové infrastruktury, modernizaci, obnovu a rekonstrukci domovů pro seniory a na pořízení vybavení mohou žádat organizace zakládané nebo zřizované Středočeským krajem. Celková alokace finančních prostředků na projekty v rámci této výzvy je 60 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Od 27.1.2014 do 27.3.2014 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Budování infrastruktury (nákup, výstavba).
 • Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů.
 • Transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce.
 • Úpravy infrastruktury s ohledem na integrace marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem).
 • Pořízení zařízení a vybavení  s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory u projektů zakládajících slučitelnou veřejnou podporu (tedy projekty, které mají/budou mít uzavřen právně závazný doklad o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu), nebo nezakládajících veřejnou podporu max 85% celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Výše podpory u projektů zakládajících veřejnou podporu a spadajících do režimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 max 40% celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Výše podpory u projektů v režimu de minimis max 85% celkových způsobilých výdajů projektu, maximální výše podpory je zároveň omezena maximální hranicí podpory v režimu de minimis.
 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 mil. Kč, maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Alokace pro oblast podpory 3.2 — Rozvoj měst je 14 000 000 Kč a pro oblast 3.3 — Rozvoj venkova je 46 000 000.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace je Středočeský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru