Přeskočit na obsah

Výzva č. 85 ROP SČ – prioritní osa 1 – oblast podpory 1.1

Dotace je poskytována na projekty výstavby nebo rekonstrukce místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují napojení lokalit hospodářského rozvoje. Jedná se o projekty zajištění dopravní obslužnosti k podnikatelským aktivitám, dopravním terminálům (vlakové, autobusové nádraží), k objektům určeným pro vzdělávání, vědu a výzkum, k objektům cestovního ruchu či veřejných služeb atd.

Příjem žádostí:

  • Od 27. 1. 2014 do 11. 4. 2014 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Obce (nad 500 obyvatel), organizace zřizované nebo zakládané obcemi ve Středočeském kraji.

Typy podporovaných projektů:

  1. Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje ve vlastnictví obcí nad 500 obyvatel.
  2. Parkovací plochy (podélné nebo příčné stání u krajnice).

Forma a výše podpory:

  • Na tuto výzvu je alokováno celkem 185 mil. Kč.
  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 3 mil. Kč.
  • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 20 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotace nepodporuje projekty neinvestičního charakteru, tj. prostá oprava a údržba místních komunikací, dále přístupové komunikace k čistě obytným zónám.

Doplňující informace:

Podívejte se také na článek k této výzvě Dotace na místní komunikace ve Středočeském kraji, který zjednodušeně informuje o dotačních možnostech.

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru