Přeskočit na obsah

Výzva č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II — IROP

Dotace na stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním, rozšiřováním či modernizací infrastruktury mateřských škol a dětských skupin.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 10. do 31. 10. 2018, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Zařízení péče o děti do 3 let.
 • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání.
 • Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.
 • Kraje.
 • Organizace zřizované kraji.
 • Organizace zakládané kraji.
 • Obce.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Organizace zakládané obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve.
 • Církevní organizace.
 • Organizační složky státu.
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura mateřských škol a dětských skupin: 
  • Stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním, rozšiřováním či modernizací infrastruktury mateřských škol a dětských skupin.
  • Rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti.
  • Nákup nemovitosti.
  • Pořízení vybavení a pořízení kompenzačních pomůcek.
 • Podpora může být poskytnuta na vznik či zvýšení kapacit těchto zařízení: 
  • Mateřské školy zřízené podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zapsané do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců).
  • Dětské skupiny podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, v platném znění.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 99 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 9. 2022.
 • Projektové záměry mateřských škol musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání platným ke dni ukončení příjmu žádostí o podporu do této výzvy.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru