Přeskočit na obsah

Výzva č. D1 OP LZZ – prioritní osa 3, oblast podpory 3.1

Dotace je určena na podporu subjektů působících v sociální oblasti a také na podporu nástrojů umožňujících aplikaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Celková alokovaná částka pro tuto výzvu činí 50 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Od 18. 12. 2013 do 21. 2. 2014 12:00 hod.

Příjemci dotací:

 • Kraje a obce s rozšířenou působností na území  České republiky s výjimkou hl. m. Prahy.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty zavádějící nové metody v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, vytvářející podmínky pro práci s klienty (zejména zajištění prostor pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami – stavební úpravy, vybavení kancelářským nábytkem).
 • Aktivity v oblasti dalšího profesního rozvoje zaměstnanců, profesního vzdělávání v oblasti standardizace postupů a používání metod sociální práce v kurzech akreditovaných MPSV, MŠMT a MV ČR, rozšíření webu města, obce, kraje o činnosti orgánu sociálně-právní ochrany.
 • Projekty na nákup odborné literatury z oblasti sociálně-právní ochrany dětí, na zajištění vhodného materiálního vybavení s ohledem na výkon sociálně-právní ochrany (např. mobilní telefony, notebooky, tiskárny ad.) a také na zajištění vhodného vybavení pro práci s osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana.

Formy a výše podpory:

 • Alokovaná částka pro výzvu činí 50 mil. Kč.
 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 0,5 mil. Kč.
 • Maximální přípustná výše dotace na jeden projekt je 10 mil. Kč.

Specifika a omezení:

V rámci této výzvy nejsou podporovány:

 • náklady na zaměstnance, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu,
 • náklady na pořízení automobilu,
 • náklady na vzdělávání zaměstnanců, jejichž podpora je řešena v rámci oblasti 3.1 OP LZZ,
 • náklady spojené se sjednáním pracovní pohotovosti s pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí,
 • výdaje spojené s pořádáním případové konference nebo s jednáním komise,
 • tvorba nových vzdělávacích programů, e‑learningu, vybavení a stavební úpravy školících místností, počítačové a jazykové kurzy.

Doplňující informace:

Podívejte se také na článek k této výzvě Dotace na posílení sociálně-právní ochrany dětí OP LZZ, který zjednodušeně informuje o dotačních možnostech.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Kateřina Čočková, @: katerina.cockova@cyrrusadvisory.cz,  T: +420 538 705 775

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru