Přeskočit na obsah

Výzva Diverzifikace nabídky a produktů cestovního ruchu EU — Udržitelné nadnárodní produkty cestovního ruchu 2014

Dotace se vztahuje na projekty směřující k posílení konkurenceschopnosti sektoru cestovního ruchu v EU. Výzva je určena soukromému i veřejnému sektoru za účelem zvýšení diverzifikace nabídky produktů a služeb cestovního ruchu, posilnění přeshraniční spolupráce a podpory SME (malých a středních podniků).

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci lze podávat do 7. 10. 2014 do 17,00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Veřejný a soukromý sektor.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty zaměřené na zvýšení udržitelných nadnárodních produktů a služeb cestovního ruchu v oblasti sportovních a wellness aktivit, a to v souvislosti s turismem přímořským, horským či venkovským.

Forma a výše podpory:

 • Celkové finanční prostředky vyčleněné z programu COSME činí 1 000 000 EUR.
 • Maximální výše dotace na projekt bude 250 000 EUR, což by mělo představovat nejvýše 75% uznatelných nákladů.

Specifikace a omezení:

 • Projekt musí podat skupina minimálně 5 partnerů pocházejících z alespoň 4 členských států EU, které jsou účastníky programu COSME. 
  • Jeden z partnerů musí být koordinátorem projektu.
  • Musí se jednat o minimálně 2 SME působící v sektoru turismu.
  • Alespoň jeden z partnerů musí být národní, regionální či místní veřejnou institucí.
 • Doba trvání projektu musí být 12 – 18 měsíců.

Doplňující informace

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“8913”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru