Přeskočit na obsah

Výzva Evropské územní spolupráce ČR – Rakousko 2007 — 2013

Dotace obecně podporuje aktivity, které musí mít udržitelný přeshraniční dopad. Cílem je podpora udržitelné přeshraniční spolupráce. Program má napomoci k urychlení socioekonomického vývoje a k silnější integraci příhraničních regionů.

Příjem žádostí:

 • Do 31. 12. 2014.

Příjemci dotací:

 • Obce, neziskové organizace, příspěvkové organizace, školská zařízení aj. v těchto regionech: Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. (Dále kraje spolkových zemí: Horní Rakousko, Dolní Rakousko a město Vídeň.)

Typy podporovaných projektů:

PO 1 Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch, transfer know-how

 • Infrastruktura, služby spojené s podnikáním a inovacemi (zlepšení podnikatelského prostředí, vytvoření partnerství, příprava pro podnikání v zahraničí, spolupráce s univerzitami, výzkumnými institucemi, vývoj patentů, inovací aj.)
 • Cestovní ruch, kultura, ekonomika volného času (budování infrastruktury, rekonstrukce památek, propagace regionu, agroturistika aj.)
 • Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace (podpora společných vzdělávacích aktivit, výzkum, vývoj, výměna informací, podpora spolupráce v oblasti škol — výměnné pobyty, stáže aj.)
 • Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace (podpora sociálního začlenění, organizace volnočasových aktivit, propagace zdravého životního stylu aj.)

PO 2 Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj

 • Doprava a regionální dostupnost (výstavba a modernizace dopravní infrastruktury, zlepšení dostupnosti, propojení datových sítí aj.)
 • Životní prostředí a prevence rizik (zlepšování kvality životního prostředí, enviromentální výchova, snižování znečištění aj.)
 • Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce (propagace aktivit, výměna zkušeností, know-how, zavedení informačních systémů aj.)

Formy a výše podpory:

 • Celková alokace činí 107,44 mil. €.
 • Max. výše podpory je 85 % z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podporovány budou jen aktivity s prokazatelným přeshraničním dopadem a s aktivní přeshraniční spoluprací.

Doplňující informace:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru