Přeskočit na obsah

Výzva Fondu environmentální odbornosti — Program švýcarsko-české spolupráce

Dotace na výměnu zkušeností a spolupráce mezi českými a švýcarskými subjekty (v oblastech ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti, udržitelné využívání přírodních zdrojů, ochrana vod, snižování zátěže životního prostředí, ochrana klimatického systému Země, zvyšování povědomí o otázkách životního prostředí aj.), podporu kapacity plánování (systém strategického plánování a řízení na místní a regionální úrovni).

Příjem žádostí:

 • Do 5. 8. 2014 do 15:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, kraj a organizace jím zřizované, obec a organizace jí zřizované, svazek obcí, nestátní neziskové organizace, vzdělávací a výzkumná instituce, dobrovolné a společenské organizace. 

Typy podporovaných projektů:

 • Pořádání národních a mezinárodních seminářů a konferencí.
 • Osvětové kampaně a akce o ochraně životního prostředí.
 • Plánování a realizace průvodcovských služeb v rámci přírodních tras.
 • Poskytování informací a poradenství o ochraně životního prostředí.
 • Vydávání publikací a periodik.
 • Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta pro dospělé, mládež a děti.
 • Studijní cesty českých a zahraničních expertů (pouze v kombinaci s výše uvedenými).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu je stanovena na 500.000 Kč.
 • Maximální výše grantu je stanovena na 3.500.000 Kč.
 • Grant dosahuje maximální výše 90 % z celkových oprávněných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotace nebude poskytnuta na provozní výdaje a výdaje na údržbu organizace.
 • Je nutné mít švýcarského partnera.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru