Přeskočit na obsah

Výzva II. programu podpory Služby infrastruktury ITI — Ostrava

Hlavním cílem programu je prostřednictvím podpory zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 6. 2020, 8:00 do 2. 3. 2021, 14:59:59.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky a velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem. 
  • Veřejná obchodní společnost, Společnost s ručením omezeným, Společnost komanditní, Akciová společnost, Ústav, Družstvo, Státní podnik, Národní podnik, Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, Státní příspěvková organizace ze zákona, Veřejnoprávní instituce, Vysoká škola (veřejná, státní), Veřejná výzkumná instituce, Komora (hospodářská, agrární), Zájmové sdružení právnických osob, Dobrovolný svazek obcí, Obec, Město, Kraj, Evropské hospodářské zájmové sdružení, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost, Odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Odštěpný závod nebo analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt.

Typy podporovaných aktivit:

 • D — Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Forma a výše podpory:

 • Maximální a minimální výše dotace: 
  • a) 1 — 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce,
  • b) 5 — 250 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce.
 • Míra podpory: 75 %.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území ITI Ostravské metropolitní oblasti.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 9. 2023, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru