Přeskočit na obsah

Výzva Jihomoravského kraje — Podpora služeb pro rodiny

Cílem dotačního programu je podpora pro-rodinných aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji — podpora partnerských a rodičovských kompetencí a stability rodiny, podpora harmonizace rodinného a profesního života, podpora utváření pro-rodinného klimatu, podpora zdravého životního stylu.

Příjem žádostí:

  • Do 28. 2. 2015 do 14:00.

Příjemci podpory:

  • Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

  • Programy pro rodiny zahrnující komplexní práci s celou rodinou.
  • Volnočasové a osvětovo-vzdělávací aktivity pro rodiče pečující o děti.
  • Inovativní formy péče o předškolní děti, programy podporující mezigenerační soužití.
  • Aktivity vztahující se k propagaci Mezinárodního roku rodiny.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 100 000 Kč.
  • Spoluúčast příjemce dotace není požadována.

Specifika a omezení:

  • Výzva platí pouze pro Jihomoravský kraj.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru