Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výzva Jihomoravského kraje – Podpora v oblasti kultury a památkové péče

shutterstock_152064281.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace kraje doma i v zahraničí, dále pak podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 02. 2020 do 28. 02. 2020 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Fyzická nebo právnická osoba vykonávající činnost v oblasti kultury s bydlištěm či se sídlem na území Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

  1. Podpora projektů v oblasti kultury (koncerty, přehlídky, festivaly, divadelní a výtvarná tvorba, taneční umění, tradiční lidová kultura – tvorba a vydávání publikací a hudebních nosičů, přednášková činnost, pořádání hodových slavností).
  2. Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do seznamu UNESCO (propagace slováckého verbuňku a jízdy králů – pořízení krojů, pronájem koní a sálů, tvorba propagačních materiálů, výstavní expozice).
  3. Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky (stavební obnova památek, obnova střech, statické zajištění budov).
  4. Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování movitých kulturních památek (záchrana ohrožených movitých památek, restaurování soch a maleb).

Formy a výše podpory:

  • Dotační titul 1 – Minimální výše dotace na projekt 20 000 Kč. Maximální výše dotace na projekt 150 000 Kč. Míra podpory max. 50 %.
  • Dotační titul 2 – Minimální výše dotace na projekt 20 000 Kč. Maximální výše dotace na projekt 100 000 Kč. Míra podpory max. 90 %.
  • Dotační titul 3 – Minimální výše dotace na projekt 100 000 Kč. Maximální výše dotace na projekt 500 000 Kč. Míra podpory max. 50 %.
  • Dotační titul 4 – Minimální výše dotace na projekt 25 000 Kč. Maximální výše dotace na projekt 200 000 Kč. Míra podpory max. 50 %.

Specifika a omezení:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>