Přeskočit na obsah

Výzva Jihomoravského kraje — Podpora zdravotnictví

Dotace je poskytována na zkvalitnění, rozšíření všech typů ošetřovatelské nebo jiné zdravotní péče a na podporu činností nestátních neziskových organizací zaměřujících se na zdravotnickou osvětu.

Podpory jsou rozděleny mezi dva programy:
Program 1: Podpora nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví na území JMK.
Program 2: Podpora činností NNO působících v oblasti zdravotní osvěty a prevence na území JMK.

Příjem žádostí:

  • Do 28. 2. 2015.

Příjemci dotací:

  • Nestátní neziskové organizace v oblasti zdravotnictví.

Typy podporovaných projektů:

  1. Program 1: zkvalitnění, rozšíření všech typů ošetřovatelské nebo jiné zdravotní péče včetně rehabilitace.
  2. Program 2: zdravotnická osvěta týkající se zejména zdravého životního stylu a prevenci závažných civilizačních onemocnění, zajištění rekondičních pobytů.

Formy a výše podpory:

  • V případě Programu 1 maximální výše podpory je stanovena na 40 %, v případě Programu 2 na 90 % z celkových výdajů projektu.
  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 5 000 Kč.
  • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 6 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Program je určen pouze pro Jihomoravský kraj.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru