Přeskočit na obsah

Výzva Jihomoravského kraje — Zkvalitnění sportovního prostředí

Dotace je poskytována na zkvalitnění sportovních zařízení na území Jihomoravského kraje — oblast tělovýchovy a sportu.

Příjem žádostí:

  • Momentálně není otevřen příjem žádostí.

Příjemci dotací:

  • Právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu.

Typy podporovaných projektů:

  1. Okruh A: technické zhodnocení, opravy a údržba povrchů venkovních sportovišť, povrchů tělocvičen a sportovních hal.
  2. Okruh B: technické zhodnocení, oprava a údržba sociálních zařízení a šaten na sportovištích.
  3. Okruh C: Pořízení, technické zhodnocení, opravy a údržba strojů a strojích zařízení sloužící k údržbě a zajištění provozu sportovišť, případně pořízení nebo opravy sportovního náčiní pro celoroční činnost.

Formy a výše podpory:

  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 20 000 Kč.
  • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 200 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele je stanoven na 30 %

Specifika a omezení:

  •  Příjemcem nemůže být obec, příspěvkové organizace zřizované obcí nebo krajem.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru