Přeskočit na obsah

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie – Celovečerní hraný film

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na tvorbu celovečerního hraného filmu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí je do 31. 8. 2016.
  • Žádost musí být doručena v jednom vyhotovení buď poštou nebo osobně na adresu: Státní fond kinematografie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha1.

Příjemce podpory:

  • Výrobce nebo kooproducent celovečerního hraného filmu.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora je určena pro celovečerní hraný film, na jehož výrobě se výrobce nebo kooproducent, který má místo podnikání místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky, podílel v takovém rozsahu, že v projektu má majoritní podíl (při vícestranných kooprodukcích však nemusí dosáhnout 50% celkových výrobních nákladů projektu).

 Forma a výše podpory:

  • Celkový objem podpory této výzvy je 60 000 000 Kč.
  • Forma podpory: dotace s podílem na zisku.

 Specifika a omezení:

  • Správní poplatek 10 000 Kč.
  • Nejpozději do dvou let od vydání rozhodnutí musí žadatel předložit podklady dokládající 70% financování díla (koprodukční smlouvy, Eurimages atd.). Lhůta pro dokončení projektu dle žádosti, nejpozději však do 30. 6. 2020.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 Zdroj:

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru