Přeskočit na obsah

Výzva k podávání Česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích (V19 China Mobility)

Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů výzkumu, vývoje a inovacích.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 6. 2018.

Příjemci podpory:

  • Uchazečem o institucionální podporu formou dotace může být pouze výzkumná organizace podle článku 1.3. písm. ee) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).1.
    • Výzkumnou organizací se rozumí subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na výzkum).

Typy podporovaných projektů:

  • Spolupráce mezi výzkumnými pracovišti v České republice a Čínské lidové republice.
  • Oblasti společného zájmu: materiálový výzkum (včetně biologických materiálů, nano-materiálů, atd.); energetika (včetně vývoje nové energie, čistého využití uhlí, obnovitelných zdrojů energie, apod.); environmentální věda a technologie (včetně ochrany životního prostředí, vodárenství, apod.); strojírenství (včetně železniční dopravy, letecké výroby, apod.); potravinářství (včetně technologie zpracování potravin, bezpečnost potravin, apod.); astronomie (včetně astrometrie, apod.); biologie (včetně molekulární biologie, biotechnologie, apod.); medicína (včetně zdravotnické techniky, moderní medicíny, tradiční čínské medicíny a farmacie, apod.); ostatní (včetně ICT, nukleární vědy a příslušných technologií, dálkového průzkumu, chovu zvířat včetně ryb, veterinární medicíny, agronomie a zemědělských technologií, ochrany zemědělské půdy, apod.).

Forma a výše podpory:

  • Celkově je na realizaci projektů v rámci V19CHINA-MOBILITY alokováno z rozpočtu poskytovatele 4,5 mil. Kč.
  • Maximálně výše finančního příspěvku na projekt je 300 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • Návrh projektu nesmí být v průběhu V19CHINA-MOBILITY věcně měněn ani doplňován.
  • Po celou dobu soutěžní lhůty pak budou kontaktní osobou zodpovídány pouze písemné dotazy technického a formálního charakteru.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru