Přeskočit na obsah

Výzva k podávání návrhů na zabezpečení komplexu sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na roky 2014–2015 pro kraj Vysočina

Kraj Vysočina bude v letech 2014–2015 poskytovat dotace na financování provozních nákladů předem definované sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Výběrem jedné komplexní nabídky od jednoho dodavatele nebo skupiny dodavatelů, kteří podají společný návrh, kraj zabezpečí stabilní síť sociálních služeb, na jejíž provozování bude kraj poskytovat dotace v rámci víceletého financování.

Příjem žádostí:

  • Do 20. 12. 2013 v 10:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Typy podporovaných projektů:

  • Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením, včetně osob zrakově a sluchově postižených alespoň s jedním místem provozování v okresech Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou – maximální personální zabezpečení 10 pracovních úvazků.
  • Tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením se zajištěním dostupnosti (např. prostřednictvím odborných poradců) pro okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou – maximální personální zabezpečení 6 pracovních úvazků.
  • Průvodcovské a předčitatelské služby pro osoby se zrakovým postižením se zajištěním dostupnosti (např. prostřednictvím odborných poradců) pro okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou – maximální personální zabezpečení 1 pracovní úvazek
  • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro cílovou skupinu osob se zrakovým postižením a osob se sluchovým postižením pro okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou – maximální personální zabezpečení 1 pracovní úvazek.
  • Zajištění a garance rané péče pro cílovou skupinu osob se sluchovým postižením – maximální personální zajištění není stanoveno, financovány budou skutečně vynaložené náklady na klienta z Kraje Vysočina.
  • Síť může být doplněna o další specializovanou službu, pokud dodavatel v nabídce dostatečně zdůvodní její potřebnost a využití – maximální personální zabezpečení 2 pracovní úvazky.

Forma a výše podpory:

  •  Alokace 5,8 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  •   V roce 2014 bude poskytnuta jednorázová dotace na roční provoz a tato dotace bude poskytnuta i na roční provoz v roce 2015.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru