Přeskočit na obsah

Výzva k podávání návrhů společných česko-argentinských výzkumných projektů

Dotace na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy k podání návrhů společných česko-argentinských  výzkumných projektů s dobou řešení 2016–2017. Podpora projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímací strany a zpět.

Příjem žádostí:

 • Od 10. 4. 2015 do 10. 6. 2015.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty podporující informační a komunikační technologie.
 • Projekty podporující přírodní vědy a biotechnologie.
 • Projekty podporující nové materiály a nanotechnologie.
 • Projekty podporující lékařské vědy (včetně farmaceutických věd).
 • Projekty podporující výzkum klimatu a životního prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Na řešení 1 společného výzkumného projektu MŠMT poskytne podporu o maximální výši 160 000 Kč/rok, tj. 320 000 Kč na celou dobu řešení.
 • MŠMT maximálně poskytne příspěvek na náklady na uskutečnění cest do zahraničí ve výši 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Celé území ČR.
 • V rámci aktivity MOBILITY budou podporovány krátkodobé pobyty o délce trvání 1–15 dnů a dlouhodobé pobyty o délce trvání 1–3 měsíce.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat. [mpress_banner banner=“7713”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru