Přeskočit na obsah

Výzva k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to institucionální podporou formou dotace určené na mobilitu výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu na základě žádosti uchazeče, kterou je předložený kompletní návrh projektu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 18. dubna do 18. června 2019.

Příjemci podpory:

 • Výzkumná organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora projektů v rámci této výzvy spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele/člena řešitelského týmu projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné).
 • V rámci MOBILITY budou podporovány: 
  • krátkodobé pobyty o délce trvání 1 — 15 dní;
  • dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 — 3 měsíce.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory je stanovena na 100 000 Kč/za rok, tj. max. 200 000 Kč za celou dobu řešení.
 • Výše limitu příspěvku na náklady spojené s cestováním do zahraničí včetně cestovního pojištění je stanoven na 15 000 Kč.
 • Výše limitu příspěvku na pobytové náklady (ubytování, stravné a kapesné) činí u krátkodobých pobytů 2 000 Kč/na den a u dlouhodobých 30 000 Kč/měsíc.
 • V případě pobytu zahraničního partnera na území České republiky v délce šestnácti dnů až jednoho měsíce se výše příspěvku na pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné) vypočítává poměrně k výši příspěvku na dlouhodobý pobyt, tj. na 1000 Kč/den.
 • Poskytovatel na tuto výzvu alokuje částku 1 500 000 Kč pro rok 2020 a 1 500 000 Kč pro rok 2021.

Specifika a omezení:

 • V rámci výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích a kongresech konaných v partnerských státech.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru