Přeskočit na obsah

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2015–2016

Dotace na podporu mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu mohou získat fyzické osoby, veřejné vysoké školy a výzkumné organizace. Podpora projektů v rámci aktivity mobility spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu v maximální výši 200 000,- Kč.

Příjem žádostí:

 •  Od 17. 3. 2014 do 30. 5. 2014 do 24:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby.
 • Veřejné vysoké školy.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Další výzkumné subjekty, které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné).
 • Krátkodobé pobyty o délce trvání 1 — 15 dní.
 • Dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 — 3 měsíce.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše příspěvku na  uskutečnění  1 zahraniční cesty je stanovena na  15.000,- Kč.
 • Výše limitu příspěvku, který obdrží český řešitel společného výzkumného projektu k úhradě pobytových nákladů zahraničního řešitele projektu pro jeho pobyt na území České republiky (ubytování, stravné, kapesné) je u krátkodobých pobytů stanovena na 2.000,- Kč/den.
 • Výše limitu příspěvku, který obdrží český řešitel společného výzkumného projektu k úhradě pobytových nákladů zahraničního řešitele projektu pro jeho pobyt na území České republiky (ubytování, stravné, kapesné) je u dlouhodobých pobytů na 30.000,- Kč/měsíc.
 • V případě pobytu zahraničního partnera na území České republiky v délce šestnácti dnů až jednoho měsíce se výše příspěvku na pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné) vypočítává poměrně k výši příspěvku na dlouhodobý pobyt, tj. na 1000,- Kč/den.

Specifika a omezení:

 • V rámci aktivity mobility není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech, pokud účast na těchto setkáních přímo nesouvisí s řešením společného výzkumného projektu.
 • Návrh společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu základního výzkumu.
 • Výše stravného a kapesného poskytovaných zahraničnímu řešiteli společného výzkumného projektu po dobu jeho pobytu na území České republiky stanovuje příjemce podpory na základě vlastního uvážení pouze v případě, pokud příjemce podpory neuzavřel se zaměstnavatelem zahraničního řešitele společného výzkumného projektu dohodu o vzájemné výměně zaměstnanců podle ust. § 188 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru