Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MŠMT – Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2022-2023

shutterstock_156894776.jpg
Share Button

Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat v termínu od 15. 3. do 30. 4. 2021.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí.
 • Krátkodobé pobyty o délce trvání 1 – 15 dní.
 • Dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 – 3 měsíce.

Forma a výše podpory:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení. Na výzvu jsou alokovány celkem 3 000 000 Kč.
 • Finanční náklady na uskutečnění svých cest do zahraničí (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) vyčísluje český řešitel společného výzkumného projektu sám, přičemž maximální výše příspěvku, který poskytne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na uskutečnění 1 zahraniční cesty je stanovena na 7 000 Kč
 • Výše limitu příspěvku, který obdrží český řešitel společného výzkumného projektu k úhradě pobytových nákladů zahraničního řešitele projektu pro jeho pobyt na území České republiky (ubytování, stravné, kapesné) je u krátkodobých pobytů stanovena na 2 000 Kč/den a u dlouhodobých pobytů na 30 000 Kč/měsíc.
 • V případě pobytu zahraničního partnera na území České republiky v délce šestnácti dnů až jednoho měsíce se výše příspěvku na pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné) vypočítává poměrně k výši příspěvku na dlouhodobý pobyt, tj. na 1 000 Kč/den. 

Specifika a omezení:

 • V rámci aktivity MOBILITY není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech, pokud účast na těchto setkáních přímo nesouvisí s řešením společného výzkumného projektu.
 • Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>