Přeskočit na obsah

Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci fondů EHP a Norských fondů — Projekt mobility

Dotace na mobilitu studentů, mobilitu pracovníků ve vzdělání a na projekty mobility. Hlavním cílem programu je snižování sociálních a ekonomických nerovností v Evropě a posilování bilaterálních vztahů mezi donorskými zeměmi (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Českou republikou.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 6. 11. 2020 do 10. 2. 2021.

Příjemci podpory:

 • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol  a školských zařízení MŠMT.
 • Instituce v České republice na terciární úrovni vzdělávání s ECHE.
 • České veřejné instituce působící v oblasti vzdělávání na národní úrovni.
 • Kraje a obce v ČR, jejich předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (zřizovatelé škol).

Typy podporovaných projektů:

 • Vyslat studenty a zaměstnance na pobyt do zahraničí a zlepšit tak jejich znalosti a kompetence. 
  • Výměny tříd.
  • Studijní pobyty.
  • Výukové pobyty.
  • Pracovní a praktické stáže.
  • Školení a stínování.

Formy a výše podpory:

 • Minimální výše grantu na jeden projekt 1 500 EUR.
 • Maximální výše grantu na jeden projekt 100 000 EUR.
 • Z grantu je hrazeno 100 % způsobilých výdajů. Spolufinancování není vyžadováno.

Specifika a omezení:

 • Všechny projekty budou zahájeny 1. 8. 2021 a trvat mohou 13 měsíců.
 • Z grantu lze financovat náklady na cestu a pobyt v zahraničí, jazykovou přípravu účastníků, zvláštní podporu znevýhodněných účastníků nebo propagaci a administraci projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru