Přeskočit na obsah

Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci fondů EHP a Norských fondů — Projektů inkluzivního vzdělání

Hlavním cílem programu je proškolit učitele mateřských, základních a středních škol tak, aby byli schopni používat inkluzivní přístupy při práci se žáky ve třídách a zlepšit tím zapojení znevýhodněných skupin do vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 11. 2020 do 3. 3. 2021, 15:00 hod.

Příjemci podpory:

 • České neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání.
 • České veřejné instituce.
 • České mateřské školy a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.
 • České instituce terciálního vzdělávání s ECHE.

Typy podporovaných aktivit:

 • Proškolit učitele mateřských, základních a středních škol tak, aby byli schopni používat inkluzivní přístupy při práci se žáky ve třídách a zlepšit tím zapojení znevýhodněných skupin do vzdělávání. 
  • Vytvářet, testovat a realizovat školicí aktivity pro učitele.
  • Dlouhodobě spolupracovat s proškolenými učiteli.
  • Vytvářet a aktualizovat vzdělávací materiály pro učitele.
  • Pořádat mezinárodní výukové a školicí aktivity (přednášky vedené zahraničním odborníkem, výjezd projektového týmu na stáž do zahraničí).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu na jeden projekt činí: 50 000 EUR.
 • Maximální výše  grantu na jeden projekt činí: 200 000 EUR.
 • Z grantu je hrazeno 100 % způsobilých výdajů.
 • Neziskové organizace: z grantu je hrazeno 90 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Délka projektu 12 nebo 24 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru