Přeskočit na obsah

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2014

Dotace na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2014 mohou získat obce a kraje. Cílem programu je obnova základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.

Příjem žádostí:

  • Od 27. 8. 2014 do 31. 10. 2014.

Příjemci podpory:

  • Obce a kraje postižené živelní pohromou v roce 2014, pokud pro jejich území v jejím důsledku podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.

Typy podporovaných projektů:

  • Rekonstrukce nebo oprava majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený.
  • Jedná se o obnovu zejména mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných obecních budov a zařízení včetně obnovy staveb a zařízení preventivní infrastruktury.

Forma a výše podpory:

  • Obcím bude poskytována dotace až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů.
  • Krajům bude poskytována dotace až do výše 40 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů.
  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • Program není určen na vybudování nových protipovodňových opatření, na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obce ani k úhradě prvotních nákladů spojených s odstraňováním náplav, vyvrácených nebo zlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů.
  • Účastník programu musí mít nemovitost, k níž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém vlastnictví bez omezení vlastnického práva.
  • Účastník programu podává jak elektronickou žádost, tak v listinné podobě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru