Přeskočit na obsah

Výzva Karlovarského kraje – Program obnovy venkova 2014

Dotace podporuje obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně. Také se zaměřuje na oblasti rekonstrukce, oprav a výstavby místních komunikací, cyklistických a pěších stezek či veřejného osvětlení. 

Příjem žádostí:

  • Do  28. 2. 2014 14:00 hod.

Příjemci dotací:

  • Obce Karlovarského kraje pod 2 000 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

  1. Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (radnice, školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, čekárny na zastávkách, drobná architektura atd.).
  2. Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně.
  3. Rekonstrukce, opravy a výstavba místních komunikací, výstavba a údržba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce, opravy a výstavba veřejného osvětlení (zejména rekonstrukce a výstavba místních komunikací).

Formy a výše podpory:

  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 25.000 Kč.
  • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
  • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech činí 60 %.

Specifika a omezení:

  • Neuznatelnými náklady jsou: cestovní a vzdělávací aktivity, technická projektová dokumentace, mzdy, poplatky, penále, úroky, další náklady nesouvisející s realizací uvažovaného projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru