Přeskočit na obsah

Výzva kraje Vysočina – Památkově chráněná území

Dotace na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se přijímají v termínu od 29. 04. 2024 do 03. 05. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci kulturních památek.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora technologicky i finančně náročnější způsob obnovy, jenž pomáhá uchovat památkové hodnoty historicky, architektonicky a urbanisticky cenných objektů, které se nachází na území městských a vesnických památkových rezervací a zón.
 • Obnova dochovaných historicky a památkově cenných konstrukcí a stavebních prvků (exteriér – zejména okna, dveře, fasády, střešní krytina, vč. krovu, mříže apod.; interiér – zejména štuková výzdoba, malby, dřevěné stropy, kamenná ostění, dlažby, schodiště apod.).
 • Rekonstrukce a rehabilitace (tvarové, konstrukční a materiálové) dle historicky doložitelného stavu objektů.

Formy a výše podpory:

 • Alokovaná částka 1,6 mil. Kč.
 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 20 000 Kč.
 • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na projekt se pohybuje v rozmezí 100 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech činí 50 %.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen od 1. 4. 2024 a ukončen bude nejpozději do 30. 6. 2025. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny. 
 • V rámci Programu může žadatel předložit na obnovu jednoho objektu pouze jednu žádost.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru