Přeskočit na obsah

Výzva Královéhradeckého kraje – program Nakládání s odpady a ochrana ovzduší

Dotace podporuje zpracování projektové dokumentace a realizačních prací, které vycházejí z legislativy v oblasti odpadového hospodářství, biologicky rozložitelných odpadů a opatření ke snižování imisní zátěže obyvatel.

Příjem žádostí:

  • Od 6. 2. 2017 do 24. 3. 2017.

Příjemci dotací:

  • Obce Královéhradeckého kraje, právnické i fyzické osoby podnikající v daném oboru.

Typy podporovaných projektů:

  1. Předcházení vzniku odpadů a opatření vedoucí ke snížení množství produkovaného odpadu.
  2. Projekční příprava a realizace drobných opatření v oblasti odpadového hospodářství, které vycházejí z příslušné legislativy a prováděcích předpisů v oblasti nakládání s komunálními odpady.
  3. Projekční příprava a realizace systémů řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a biologicky rozložitelnými komunálními odpady.

Formy a výše podpory:

  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 35 000 Kč.
  • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 200 000 Kč.
  • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech činí 70 %.

Specifika a omezení:

  • Neuznatelnými náklady jsou: cestovní náhrady, úroky, DPH, náklady na přípravné studie, náklady na komunikaci, ostatní náklady, u kterých nelze prokázat jejich přímý vztah k projektu.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru