Přeskočit na obsah

Výzva Kreativní Evropa: Projekty evropské spolupráce

Pro nové programovací období 2014 — 2020 vznikl rámcový program Kreativní Evropa, který má za cíl podporu kultury a mediálního sektoru. V rámci tohoto programu byla publikována výzva Projekty evropské spolupráce, která má za cíl rozvíjet nadnárodní rozměr evropských tvůrčích a kulturních odvětví a přispívat k rozšiřování jejich publika.

Příjem žádostí:

 • Kategorie 1 (projekty menšího rozsahu) a kategorie 2 (projekty většího rozsahu) s uzávěrkou 18. ledna 2018 ve 12.00 bruselského času.
 • Kategorie 3 (projekty spolupráce související s Evropským rokem kulturního dědictví) s uzávěrkou 22. listopadu 2017 ve 12.00 bruselského času.

Příjemci podpory:

 • Soukromý i veřejný sektor.

Typy podporovaných projektů:

 • Kategorie 1 – Projekty spolupráce menšího rozsahu zahrnují vedoucího projektu a nejméně dva další partnery se sídlem minimálně ve třech různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – Kultura; vedoucí, nebo jeden z partnerů projektu musí mít sídlo v zemi zapojené do programu, jsou předmětem žádosti o nejvýše 200 000 eur, což představuje maximálně 60 % způsobilého rozpočtu.
 • Kategorie 2 – Projekty spolupráce většího rozsahu zahrnují vedoucího projektu a nejméně pět dalších partnerů se sídlem v minimálně šesti různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – Kultura; vedoucí, nebo jeden z partnerů projektu musí mít sídlo v zemi zapojené do programu, jsou předmětem žádosti o nejvýše 2 miliony eur, což představuje maximálně 50 % způsobilého rozpočtu.
 • Kategorie 3 – projekty spolupráce související s Evropským rokem kulturního dědictví.

Formy a výše podpory:

 • Celkový rozpočet rámcového programu Kreativní Evropa činí 1 460 000 000 EUR.
 • Maximální výše dotace v rámci této výzvy bude: 
  • Kategorie 1: 200 000 EUR, což by mělo představovat maximálně 60% uznatelných nákladů,
  • Kategorie 2: 2 000 000 EUR, což by mělo představovat maximálně 50% uznatelných nákladů.

Specifikace a omezení:

 • Projekty hlásící se k této výzvě jsou děleny do dvou kategorií: 
  • Kategorie 1: Projekty evropské spolupráce menšího rozsahu 
   • Projekt musí podat skupina minimálně 3 partnerů pocházejících z alespoň 3 členských států EU, které jsou účastníky programu Kreativní Evropa.
  • Kategorie 2: Projekty evropské spolupráce většího rozsahu 
   • Projekt musí podat skupina minimálně 6 partnerů pocházejících z alespoň 6 členských států EU, které jsou účastníky programu Kreativní Evropa.
 • Fyzické osoby nejsou způsobilé k žádosti o dotaci.
 • Všichni účastníci musí působit v kulturním či mediálním odvětví a musí doložit, že jsou existujícím právním subjektem minimálně dva roky před podáním žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“8913”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru