Přeskočit na obsah

Výzva Libereckého kraje k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, Podprogramu 7.4 Archeologie

Dotace na restaurování, odborné zpracování a vyhodnocení movitých archeologických nálezů mohou získat organizace, které mají působnost v Libereckém kraji a které jsou oprávněné dle zákona o státní památkové péči. Pro tuto výzvu je vymezen celkový finanční objem o hodnotě 400 000 Kč. Jedná se o účelové neinvestiční dotace z dotačního fondu Libereckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádost je možné předkládat průběžně od 27. července 2015 až do vyčerpání částky určené pro tento program, nejpozději však do 30. června 2016.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace.
 • Příspěvkové organizace zřízené obcí a krajem, zájmová sdružení právnických osob.
 • Obchodní společnosti s podílem obcí a kraje.
 • Podnikatelské subjekty, fyzické osoby nepodnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Odborné zpracování a vyhodnocení archeologických nálezů.
 • Terenní dokumentace.
 • Geodetické zaměření.
 • Restaurování archeologických nálezů.
 • Přírodovědné analýzy.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem prostředků činí 400 000 Kč.
 • Minimální výše podpory je 10 000 Kč.
 • Maximální výše podpory je 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotační program se týká území Libereckého kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru