Přeskočit na obsah

Výzva MAS Aktivios pro operaci 19.2.1. v PRV — Uvádění zemědělských produktů na trh

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 23. 04. 2018.

Příjemci podpory:

 • Zemědělský podnikatel.
 • Výrobce potravin.
 • Výrobce krmiv.
 • Subjekty aktivní ve zpracování, zemědělských produktů.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů.
 • Investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch.
 • Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků.
 • Investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování.
 • Investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů.
 • Investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh.
 • Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Tato investice není určena na  produkty rybolovu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7711”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru