Přeskočit na obsah

Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. — Prorodinná opatření III. — OPZ

Dotace na podporu vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 10. 2019, 4:00 hodin do  30. 11. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Nestátní neziskové organizace; Dobrovolné svazky obcí; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení; Obchodní korporace; OSVČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1.Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
 • 2. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
 • 3. Příměstské tábory.
 • 4. Dětské skupiny.
 • 5. Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru