Přeskočit na obsah

Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Zaměstnanost II.

Dotace na přípravu osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce a na zvyšování zaměstnanosti cílových skupin v daném regionu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. 8. 2018.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupiny; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce.
 • Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin.
 • Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce.
 • Podpora prostupného zaměstnávání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 257 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 % — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 09. 2022.
 • Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena jako partner.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru