Přeskočit na obsah

Výzva MAS Boskovicko PLUS — Programový rámec PRV

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

  • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu: od 01. 03. 2023 do 05. 04. 2023.

Příjemci podpory:

  • 1 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

  • 1 Podpora kulturní a spolkové činnosti: 
    • f) – Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

  • 1 Celková alokace činí 5 071 548 Kč.

Specifika a omezení:

  • 1 Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí; D jinak K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru