Přeskočit na obsah

Výzva MAS Boskovicko PLUS — Programový rámec PRV

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

  • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu: od 07. 03. 2022 do 13. 04. 2022.

Příjemci podpory:

  • 1 Zemědělský podnikatel.
  • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Typy podporovaných projektů:

  • 1 Modernizace zemědělských podniků.
  • 2 Podpora podnikání a agroturistiky.

Forma a výše podpory:

  • 1 Celková alokace činí 4 909 120 Kč.
  • 2 Celková alokace činí 1 656 526 Kč.

Specifika a omezení:

  • 2 Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku30 nebo ubytovací kapacitu31; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru