Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Výzva MAS Boskovicko PLUS – Programový rámec PRV

shutterstock_154880828.jpg
Share Button

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu: od 01. 03. 2021 do 16. 04. 2021.

Příjemci podpory:

 • 1 Obec nebo zemědělský podnikatel.
 • 2 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
 • 3 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • 1 Zemědělská infrastruktura.
 • 2 Rekreační funkce lesa.
 • 3 Podpora kulturní a spolkové činnosti.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 2 145 940 Kč.
 • 2 Celková alokace činí    200 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 8 037 510 Kč.

Specifika a omezení:

 • 2 Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova (např. kapličky, křížky), novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči a rozhledny; K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>