Přeskočit na obsah

Výzva MAS Brána Vysočiny – Podpora sociálních služeb II.

Dotace na sociální služby, odborné sociální poradenství a nízkoprahová zařízení, která mají stanovený cíl a to navázat  spolupráci s cílovými skupinami a zlepšovat jejich životní podmínky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
  • Obecně prospěšné společnosti, Spolky, Ústavy, Církve a náboženské společnosti, Nadace a nadační fondy, Místní akční skupiny, Hospodářská komora, Agrární komora Svazy, asociace, Obce, Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení), Dobrovolné svazky obcí, Obchodní společnosti, Státní podniky, Družstva, OSVČ, Profesní komory.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.
 • Sociální služby:
  • Odborné sociální poradenství.
  • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
  • Sociální rehabilitace.
  • Odlehčovací služby.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 6 800 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru