Přeskočit na obsah

2. Výzva MAS Brdy-Vltava – Sociální podnikání (I.)

Dotace je určena k podpoře zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 10. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpory zaměřené na zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením.
 • Podpory zaměřené na osoby sociálně vyloučené ve společnosti a na trhu práce.
 • Podpory na vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.
 • Podpory na vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 450 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 CZK.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt celkových uznaných nákladů činí 85 %.

Specifika a omezení:

 • Projekty jsou realizovány na území MAS Brdy-Vltava.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru