Přeskočit na obsah

Výzva MAS č. 1 — OPZ — Komunitní sociální práce a sociální začleňování

Dotace na komunitní centrum slouží jako veřejný prostor pro uskutečňování aktivit komunitní sociální práce, která je  provázaná s tradičními komunitními aktivitami.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Školy a školská zařízení, Obchodní korporace; OSVČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Komunitní sociální práce provázaná s tradičními komunitními aktivitami v jednotlivých obcích MAS by mohla napomoci sociální situaci v regionu, především v oblasti sociálního začleňování, sbližování kultur, setkávání občanů, členů spolků, veřejných projednávání i jiných kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit. Organizace akcí a činností vycházejících z tradic a zvyků místa či regionu je časově, materiálně a personálně náročná. Komunitní sociální práce může pomocí odpovídajících nástrojů a metod přispět k aktivizaci, spolupráci a participaci komunity při pořádání těchto tradičních akcí a činností (kulturní/multikulturní, výchovné/vzdělávací, společenské, volnočasové akce, spolková činnost apod.).
 • Komunitní centrum slouží jako veřejný prostor pro uskutečňování aktivit komunitní (sociální) práce. Aktivity realizované v rámci komunitního centra naplňují hodnoty a principy komunitní (sociální) práce, které jsou formulovány v zakládacích dokumentech komunitního centra.
 • Aktivity podporované v rámci komunitní sociální práce i činnost komunitního centra musí mít vždy přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 6 330 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 % — 15 %.

Specifika a omezení:

 • Pro projekty realizované v režimu podpory de minimis je maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu stanovena na výši 200 000 EUR.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru