Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Výzva MAS Českomoravské pomezí – Programový rámec PRV

shutterstock_155972177.jpg
Share Button

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu od 28. 04. 2021 do 30. 06. 2021

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 3 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • 1 Investice do hmotného majetku – Podpora investic v zemědělských podnicích.
 • 2 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.
 • 3 Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické infrastruktury:
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • c) Hasičské zbrojnice.
  • f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí    800 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí    650 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 3 135 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 2 V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na PUPFL.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>