Přeskočit na obsah

Výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – Podpora prorodinných aktivit – příměstské tábory (V.)

Cílem tohoto opatření je zlepšení nabídky dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob, vytvářet podmínky pro slaďování profesního a rodinného života na venkově, aktivizovat sociální kapitál v obci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 9. do 03. 12. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované obcemi; organizace zřizované kraji; příspěvkové organizace; nestátní neziskové organizace; obchodní korporace; OSVČ; poradenské a vzdělávací instituce; profesní a podnikatelská sdružení; sociální partneři; školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora příměstských táborů v době školních prázdnin.
 • Podmínky realizace:
  • doba konání příměstského tábora je omezena pouze na pracovní dny.
  • minimální kapacita příměstského tábora je 10 dětí.
  • s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby.
  • je nutné vést denní evidenci přítomných dětí.
 • Společná doprava dětí do/z příměstského tábora: 
  • Podpora je určena na zajištění dopravy dětí do/z příměstského tábora (týká se dětí předškolního věku a žáků 1. stupně ZŠ).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 486 435 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru