Přeskočit na obsah

Výzva MAS Český les — IROP — Vznik a rozvoj sociálních podniků II.

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků a na rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 23. 11. 2018.

Příjemci podpory:

 • Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
 • Obchodní korporace vymezené zákonem č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích (žadatelem může být pouze malý nebo střední podnik viz. kapitola další specifikace výzvy).
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve a církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků: 
  • 1. Vznik nového sociálního podniku.
  • 2. Rozšíření podniku.
  • 3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 10. 2020.
 • Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru