Přeskočit na obsah

Výzva MAS Český sever na podporu komunitního života na venkově

Program podporuje zejména spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území místní akční skupiny v obcích Ústeckého kraje formou jednorázové neinvestiční dotace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 10. 2021 do 27. 10.2 021 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být: se sídlem nebo prokazatelnou působností v území MAS

  • o.p.s. podle zákona č. 248/1995 Sb.,
  • spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb.,
  • ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb.,
  • církev nebo církevní organizace registrovaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Podpora spolkové činnosti v území (např. předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu, aktivity spolku).

 • b) Podpora drobného komunitního života v území (např. společenské, sportovní a kulturní akce).

Forma a výše podpory:

 • Plánovaná finanční alokace výzvy je 243 826 Kč (skutečná výše se bude řídit podmínkami Programu rozvoje Ústeckého kraje pro rok 2021).
 • Výše dotace je min. 10 tis. Kč, max. 30 tis. Kč pro jeden projekt.
 • Na realizaci projektů tvoří vlastní náklady žadatele minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Dotace činí 85 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí ukončena a proplacena do 31. 3. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru