Přeskočit na obsah

Výzva MAS Dolní Morava – Sociální podnikání I.

Dotace bude podporovat vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání — integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 8. 8. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • OSVČ.
 • Obchodní korporace.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictví zapojení se do programů a činností v oblasti sociálního podnikání.
 • Podpora pro cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce.
 • Podpora na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání — integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.
 • Podpora na zapojení lokálních stakeholderů do činnosti sociálního podniku.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 CZK.
 • Příjemci se podílí 15 % z celkových přímých způsobilých nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru