Přeskočit na obsah

Výzva MAS Ekoregion Úhlava – Prorodinná opatření — II

Dotace na zkvalitnění a zvýšení kapacit zařízení péče o děti (příměstské tábory), pomůže ke sladění rodinného a profesního života rodičů či osob pečujících o jiné závislé osoby ve smyslu zvyšování zapojení místních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování v regionu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • NNO, obce, organizace zřizované obcemi, DSO, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, obchodní korporace, OSVČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin. 
  • Příměstské tábory.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 908 480 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru