Přeskočit na obsah

Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora a rozvoj sociálního podnikání III. — OPZ

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání — integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin.
 • Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS.
 • Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama).
 • Provozování sociálního podnikání — nová nebo rozvojová podnikatelská aktivita.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 057 250 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2021.
 • Všechny aktivity musí mít prokazatelnou vazbu a pozitivní dopad  na území MAS Hlučínsko.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru