Přeskočit na obsah

Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora rodin II.

Dotace má za úkol podpořit fungování rodin, návrat rodičů do práce apod., a to formou podpory péče a aktivit pro děti školního věku.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu do 13. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • A Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona.
 • B Obce, Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení), Dobrovolné svazky obcí.
 • C Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve školském rejstříku), Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, Obecně prospěšné společnosti, Spolky, Ústavy, Církve a náboženské společnosti, Nadace a nadační fondy, Místní akční skupiny, Hospodářská komora, Agrární komora, Svazy a Asociace.
 • D Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost, Společnost s ručením omezeným, Akciová společnost, Evropská společnost, Evropské hospodářské zájmové sdružení, Státní podniky, Sociální družstvo, Evropská družstevní společnost, OSVČ, Profesní komory.

Typy podporovaných projektů:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v domě mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
 • Společné dopravy dětí do/z příměstského tábora — musí být uzavřeny/aktualizovány alespoň na každý školní rok.
 • Příměstské tábory – musí být uzavřeny/aktualizovány na každý turnus, popř. turnusy pokud jsou organizovány ve stejném školním roce.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 371 500 CZK.
 • Příjemci typu B se podílí z celkových přímých způsobilých nákladů na projekt 5 %.
 • Příjemci typu D se podílí z celkových přímých způsobilých nákladů na projekt 15 %.

Specifika a omezení:

 • Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru