Přeskočit na obsah

Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Rozvoj a modernizace sociálních služeb III.

Dotace směřuje k podpoře činnosti místních subjektů působících v oblasti podporujících sociální začleňování  a prevenci sociálního vyloučení. Na vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu do 31. 07. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb:
 • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Pro projekty zaměřené na další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování:
 • MAS; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Sociální partneři; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Druhy podporovaných sociálních služeb: 
  • Odborné sociální poradenství.
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
  • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
  • Sociálně terapeutické dílny.
 • Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování: 
  • Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním), které mají příznivý dopad na osoby z cílových skupin v území MAS.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 193 900 CZK.
 • Příjemci typu B se podílí 5 % z celkových přímých způsobilých nákladů na projekt.
 • Příjemci typu D se podílí 15 % z celkových přímých způsobilých nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru