Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Výzva MAS Hranicko pro operaci 19.2.1. v PRV

kindergarten-2204239__340
Share Button

Dotace na rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení (u ZŠ lze podpořit pouze kmenové učebny, dále sborovny, kabinety nesloužící pro odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny, k vyjmenovaným prostorám lze podpořit i související zázemí a související úpravy budovy školy).

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. června 2021 do 30. července 2021 včetně.

Příjemci podpory:

  • Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Typy podporovaných aktivit:

  •  Obnova vesnic:
    • b) Mateřské a základní školy.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace činí 3 197 677 Kč.

Specifika a omezení:

  • V době realizace projektu nedochází k navýšení kapacity mateřské či základní školy uvedené ve školském rejstříku (podmínka platí od podání Žádosti o dotaci na MAS do podání Žádosti o platbu na MAS); C. 3).
  • V rámci projektu týkajícího se základní školy lze podpořit pouze kmenové učebny78 , dále sborovny, kabinety nesloužící pro odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny, k vyjmenovaným prostorám lze podpořit i související zázemí a související úpravy budovy školy; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>