Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Výzva MAS Hranicko pro operaci 19.2.1. v PRV

corn-837806__340
Share Button

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 03. 2021 do 26. 04. 2021.

Příjemci podpory:

 • A  Zemědělský podnikatel.
 • B Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • C Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • D Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • E Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • A Rozvoj zemědělských podniků.
 • B Zemědělské a potravinářské produkty.
 • C Drobné podnikání.
 • D Podnikání v cestovním ruchu.
 • E Obnova vesnic:
  • f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

 • A Celková alokace činí 1 536 330 Kč.
 • B Celková alokace činí 2 305 050 Kč.
 • C Celková alokace činí 1 106 309 Kč.
 • D Celková alokace činí   944 186 Kč.
 • E Celková alokace činí 3 985 907 Kč.

Specifika a omezení:

 • E f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí; D jinak K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>