Přeskočit na obsah

Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. — OPZ — Prorodinná opatření VI.

Dotace má za cíl rozšířit možnosti k zajištění péče o děti mimo pravidelné školní vyučování, což umožní jejich rodičům optimálně sladit rodinný život s pracovním.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 30. 10. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Profesní a podnikatelská sdružení; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Příměstské tábory.
 • Společná doprava dětí do/z příměstského tábora.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 1 932 365 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru