Přeskočit na obsah

Výzva MAS Hustopečsko — OPZ — Prorodinná opatření I.

Cílem dotace je vytvoření dostatečných možností na umístění co nejvíce dětí do předškolních a mimoškolních zařízení tak, aby umožnili rodičům rychlé zapojení na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu: od 1. 3. — do 13. 4. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.
 • Poradenské a vzdělávací instituce.
 • Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení.
 • Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost.
 • Vzdělávání pečujících osob.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 500 000 CZK.

Specifika a omezení:

 • Pokud příjemce čerpá na zaměstnance příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nemůže současně čerpat podporu v rámci předkládaného projektu na úhradu osobních nákladů zaměstnanců, na které žadatel pobírá tento příspěvek.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru