Přeskočit na obsah

Výzva MAS Hustopečsko — OPZ- Rozvoj soc. služeb I.

Dotace jsou určeny na zvýšení účinnosti sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny, aktivity, které jsou zaměřené na podporu a financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu: od 13. 3. do 13. 4. 2018.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Typy podporovaných projektů:

 • Odborné sociální poradenství.
 • Terénní programy.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče.
 • Krizová pomoc, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
 • Sociální rehabilitace.
 • Sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 500 000 CZK.

Specifika a omezení:

 • Pokud příjemce čerpá na zaměstnance příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nemůže současně čerpat podporu v rámci předkládaného projektu na úhradu osobních nákladů zaměstnanců, na které žadatel pobírá tento příspěvek.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru