Přeskočit na obsah

Výzva MAS Hustopečsko — výzva OPZ — Podpora soc.podnikání I.

Dotace je určena pro vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání — integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik viz SCLLD MAS Hustopečsko, absorpční kapacita území MAS, jednání s lokálními aktéry. Cílem výzvy MAS je rozšířit sociální podnikání v území MAS Hustopečsko a tím zvýšit zaměstnanost osob znevýhodněným na trhu práce a zároveň také podpořit podnikatelské aktivity prospívající životnímu prostředí. Cílem výzvy MAS je také vytvořit pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce a tím podpořit místní rozvoj.

Příjem žádostí:

  • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu: od 9. 3. — do 31. 5. 2018.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace.
  • Obchodní korporace.
  • OSVČ.

Typy podporovaných projektů:

  • Rozšíření sociálního podnikání v území MAS Hustopečsko.
  • Zvýšit zaměstnanost osob znevýhodněným na trhu práce.
  • Podpořit podnikatelské aktivity prospívající životnímu prostředí.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1.000 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 CZK.

Specifika a omezení:

  • Dotace budou poskytovány v režimu podpory de minimis, nebo případně v režimu příslušné kategorie blokové výjimky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru