Přeskočit na obsah

Výzva MAS Krušné hory — Podpora zaměstnanosti — (I.)

Opatření je zaměřeno na podporu vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni, podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů, vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání.

Příjem žádostí:

  • Termín podání žádosti o dotaci je od 3. června do 19. června 2017, do 12 hod.

Příjemce podpory:

  • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

  • Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce, rekvalifikace a další profesní vzdělávání, zprostředkování zaměstnání, podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce, podpora vytváření nových pracovních míst, podpora umístění na uvolněná pracovní místa, podpora flexibilních forem zaměstnání, prostupné zaměstnávání, podpora zahájení podnikatelské činnosti, doprovodná opatření.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 842 000 CZK.

Specifika a omezení:

  • Právní forma partnera bez finančního příspěvku není omezena.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat:

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru