Přeskočit na obsah

Výzva MAS Krušné hory — Prorodinná opatření — (III.)

Cílem opatření je podpořit zlepšení možnosti pracovních příležitostí pro rodiny s dětmi a možnosti lepšího sladění profesního a rodinného života. Cílem je zajištění péče o děti v době mimoškolního vyučování, kdy jsou rodiče v práci.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je 4. 11. 2018, 12:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Profesní a podnikatelská sdružení; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
 • Příměstské tábory.
 • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • V rámci této výzvy není křížové financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat:

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru